O společnosti

o-spolecnosti
Naše společnost nabízí vzdělávaní a poradenství v oblasti firemního rozvoje. Našim týmem jsou lektoři a konzultanti s vysokou kvalifikací a praktickými zkušenostmi. Vždy sestavujeme vzdělávací plán klientů po pečlivé analýze školených osob a pochopení vnitřních procesů společnosti.

 

Zajistíme školení z celé škály obecného i specifického vzdělávání. Klademe vždy důraz na potřeby našich klientů. Jen tak jsme schopni odvést kvalitní práci. Uvědomujeme si, jak je důležité udržet si pozici na trhu a neustále ji zlepšovat. Naší konkurenční výhodou je náš profesionální tým a dlouholetá znalost problematiky ve vzdělávání dospělých.

 

Vycházíme z toho, že růst týmu je možný pouze prostřednictvím růstu jednotlivce. Naplnění firemních cílů dosahujeme pomocí zkvalitňování základních firemních procesů, zejména komunikace, organizace, motivace, plánování. Neustále zdokonalování pracovního týmu jak po stránce odborné, tak i po stránce osobní a interpersonální je základem firemního růstu.