Obchodní dovednosti

Cíl:

Začátečník získává představu a procvičí si obchodní jednání. Pokročilejší zjistí, že obchod je krásná hra a zdokonalí základní techniky. Získáte potřebné informace pro úspěšný prodej. V bezpečném prostředí natrénujete základní činnosti pro přirozená a účinná jednání. Začnete objevovat vlastní styl, abyste byli výrazní a odlišní. Odnesete si praktické techniky a rady, které se v běžných příručkách a kurzech neuvádí.

Obsah:

  • komunikační dovednosti (verbální komunikace, nedorozumění, bariéry, efektivní komunikace)
  • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
  • obchodní a prodejní dovednosti
  • prezentační dovednosti (prezentace osoby, firmy, produktu)
  • typologie lidí (jak porozumět chování a jednání lidí)
  • řešení konfliktů (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
  • image a profesionální oblékání
  • time managementu (organizace práce a času)