Vzdělávání

Naše nabídka kurzů a služeb je založená na průběžné analýze potřeb trhu. Díky tomuto přístupu vznikají služby, které přinášejí prospěch našim klientům. Hlavním předpokladem k uspokojení vašich požadavků a nároků  je náš profesionální pracovní tým.

 

V našich kurzech dbáme na aktivní a interaktivní formy výuky. Vedle nezbytného teoretického penza se soustředíme především na aktivní zapojení účastníka a přímý trénink sledovaných dovedností tak, aby je absolventi uplatnili při své práci.

 

Všechny kurzy jsou charakteristické malým počtem účastníků školení, individuálním přístupem lektora k účastníkům školení, maximální jednoduchostí a srozumitelností výkladu a výukou založenou na řešení běžných činností z každodenní praxe. Náš lektorský tým jsou lidé, kteří jsou dlouholetými praktiky, a proto dokáží předat účastníkům školení velice cenné informace a znalosti.

 

Po absolvování kurzů získávají účastníci školení osvědčení a individuální doporučení dalšího rozvoje žádoucích dovedností. V případě zájmu dále vypracujeme psychologické odborné posudky sledovaných osobnostních faktorů (např. manažerských předpokladů, tendence v interpersonálním jednání apod.)

 

Akreditované vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogy mateřských škol, MSMT- 18357/2014-1-470:

 

  1. Podpora rozvoje grafomotoriky předškolních dětí včetně implementace i-tabule – 20 výukových hodin

Cíl: Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, u kterých se objevují grafomotorické obtíže. Preventivní rozvoj grafomotorických dovedností u běžné populace dětí předškolního a mladšího školního věku. Získání dovedností k využití interaktivní tabule pro rozvoj grafomotorických dovedností dětí. Praktické vyzkoušení získaných znalostí a dovedností a jejich implementace. 

 

  1. Motivace dětí k četbě – rozvoj čtenářské gramotnosti – 20 výukových hodin

Cíl: Seznámení se s rozmanitými prostředky a podmínkami rozvoje (před)čtenářské gramotnosti a celostním přístupem k rozvoji jazyka ve všech formách komunikace. Praktické vyzkoušení si některých postupů vedoucích k rozvoji (před)čtenářských schopností a dovedností, jak pracovat s příběhem a jeho pochopením apod. Přenos získaných dovedností na děti včetně implementace nových technologických prostředků.