Akreditované kurzy

Akreditované vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogy mateřských škol, MSMT- 18357/2014-1-470:

 

  1. Podpora rozvoje grafomotoriky předškolních dětí včetně implementace i-tabule – 20 výukových hodin

Cíl: Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, u kterých se objevují grafomotorické obtíže. Preventivní rozvoj grafomotorických dovedností u běžné populace dětí předškolního a mladšího školního věku. Získání dovedností k využití interaktivní tabule pro rozvoj grafomotorických dovedností dětí. Praktické vyzkoušení získaných znalostí a dovedností a jejich implementace. 

 

  1. Motivace dětí k četbě – rozvoj čtenářské gramotnosti – 20 výukových hodin

Cíl: Seznámení se s rozmanitými prostředky a podmínkami rozvoje (před)čtenářské gramotnosti a celostním přístupem k rozvoji jazyka ve všech formách komunikace. Praktické vyzkoušení si některých postupů vedoucích k rozvoji (před)čtenářských schopností a dovedností, jak pracovat s příběhem a jeho pochopením apod. Přenos získaných dovedností na děti včetně implementace nových technologických prostředků.