Rozvoj administrativních pracovníků/pracovnic

Cíl:

Rozvinete své dovedností a znalosti v práci administrativního pracovníka. Osvojíte si zásady komunikačních technik. Naučíte se zvládat stresové situace. Zdokonalíte se v telefonickém kontaktu. Uspořádáním času budete lépe stanovovat priority pracovních úkolů každého dne.

Obsah:

  • komunikační dovednosti (verbální komunikace, nedorozumění, bariéry, efektivní komunikace)
  • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
  • řešení konfliktů a nepříjemných situací (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
  • telefonická a elektronická komunikace (pravidla telefonické komunikace, navázání kontaktu)
  • asertivita (zvládání základních asertivních technik a jejich využití v praxi)
  • time management (organizace práce a času)
  • společenské vystupování a image (základy společenského chování, péče o vzhled, podávání občerstvení)